lezersreacties

Een boek over de plek der moeite, dat de moeite waard is
Herman Grootelaar. Lysias Consulting Group

Dit is een geweldig boek! Ik heb het met veel plezier gelezen. Het onderwerp is zeer herkenbaar en wordt zowel vanuit de theorie als vanuit een praktijkcasus belicht. Bovendien is het boek toegankelijk en ‘persoonlijk’ geschreven. Kortom: warm aanbevolen!
Marcel Kunne, controller a.i. at Woningstichting Bergh

Met haar teksten slaat Margret van Paassen een brug tussen twee werelden die vaak als losstaand van elkaar ervaren worden. Ze maakt processen die over energie gaan concreet pakbaar, ook voor mensen die niet zo snel hiervoor openstaan.. Prachtig vind ik dat!!
Pleun Donders

Margret van Paassen geeft in haar boek antwoord op de vraag: als we de waarde en het effect van aandacht zo positief benoemen, hoe komt het dan toch we dat dit bewustzijn in het werk zo moeilijk vast kunnen houden? En wat speelt daarachter aan organisatiefactoren? Het is de wil, de moed en de uitdaging om te blijven staan in het midden van het spanningsveld tussen aandacht en organiseren, tussen ontvankelijkheid en daadkracht, tussen laten ontstaan en sturen. In dit boek wordt op toegankelijke wijze uiteengezet hoe dat spanningsveld eruit ziet en welke aspecten daarin een belangrijke rol spelen. Voor wie als mens de ruimte zoekt tussen plannen, acties, eisen en controle een verademing en een uitnodiging tot ‘rijker’ organiseren.
Eesjen Ploeg

Wat een inspirerend boek! Margret van Paassen neemt de lezer van heel dichtbij mee in haar zoektocht naar hoe om te gaan met de spanning tussen organiseren (resultaatgerichtheid) en laten ontstaan (reflectie). Aandacht staat hierin centraal: aandacht voor onszelf, voor de ander, en voor de complexiteit, dynamiek en onvoorspelbaarheid die inherent is aan samenwerken. Het boek leest als een trein. Een absolute aanrader voor iedereen die op zoek is naar inspiratie, beweging, vernieuwing in de samenwerking met anderen!
Sara de Boer

Aandacht in interactie is een boek dat me werkelijk geraakt heeft. Geraakt vanwege de grote mate van herkenbaarheid van de gekozen casuïstiek, waarin het spanningsveld tussen organiseren en laten ontstaan prachtig is beschreven en waarbij de pijn die een crisis met zich meebrengt niet ontweken is. Het boek is een absolute aanrader voor een ieder de oog heeft voor en ervaring met groepsdynamische processen of er eenvoudigweg meer van wil begrijpen. Mensen kunnen binnen een organisatie collectief situaties creëren die niemand individueel wil. Ongewild raken we soms verstrikt in disfunctionele patronen. We voelen het, we willen het niet maar zitten er soms letterlijk in vast. Over hoe we deze patronen kunnen veranderen gaat dit boek. Het beschrijft op indringende en heldere wijze ”de plek der moeite” de ontmoetingsplaats waar we binnen organisaties kunnen reflecteren op bestaande (disfunctionele) patronen in denken en handelen en waar nieuwe contexten en invalshoeken vorm kunnen krijgen. Het is de plek waar mensen hun verlangen naar het ”beter” te willen doen kwijt kunnen, waar bezieling, zingeving en aandacht voorop staat. Maar het is ook een plek die moed vergt om betreden te worden. En die aarzeling is binnen organisaties vaak duidelijk voelbaar. Het lezen van Aandacht in interactie zal je zeker helpen de benodigde moed te verzamelen.
Rijk Binnenkamp

Ik kon niet stoppen met lezen. Dit boek stimuleert mij om in mijn huidige baan als teamleider, bewust aan de slag te gaan met het geven van aandacht aan de bezieling van de mensen in mijn team en in de organisatie. De moed die Margret opbrengt om tijdens het schrijven van haar boek het oorspronkelijke plan los te laten en te volgen wat er zich aandient, raakt mij. Het verandert dat mijn kijk op het gebruik van een plan van aanpak in mijn werk: het uitdenken van alle stappen is ondoenlijk, de eerste stappen zijn de initiatie en geven richting. De rest van de stappen van het plan van aanpak wordt dan geschreven tijdens de uitvoering. Resultaat en proces gaan dan hand-in-hand.
Kätie Weiss