Begrenzing en conflict

Het fascinerende aan het begrip aandacht is de verbinding tussen de binnenruimte, je innerlijk, je emoties enerzijds en de situatie op het werk en de vragen waar je als professional voor staat anderzijds. Je hebt de begrenzing van een ander en het goede conflict nodig om minder aan de kapstok van die ander te hangen en meer de jas van je eigen ziel wilt dragen. Je moet een klem met de ander aan durven gaan om pijnlijke verschillen onder ogen te zien, omdat daar een eerlijkheid kan ontstaan, een ontmoeting met de werkelijkheid die ruimte geeft om mensen uit elkaar te zetten in plaats van ze in elkaar te frommelen.
Harry Kunneman
hoogleraar Sociale filosofie en projectleider Normatieve professionalisering aan de Universiteit voor Humanistiek