Opleiding en Ontwikkeling boekbespreking ‘Aandacht in interactie’

Bron: Opleiding en Ontwikkeling, december 2014
Auteur: Maartje Reitsma

Het boek van Van Paassen is geen handleiding voor hoe je aandacht kunt gebruiken in je werk als adviseur. Aandacht is een begrip dat zich niet gemakkelijk laat vangen en het heeft vele dimensies en perspectieven. Dat maakt dat het boek niet eenvoudig te lezen is. Het vraagt geconcentreerde aandacht om door te laten klinken wat de auteur bedoelt. Maar doordat zij ‘aandacht’ verbindt aan de casus ‘Marianne van Hoorn’ en met haar eigen ervaringen als organisatieadviseur, wordt ‘aandacht’ een dagelijkse kracht die verder gaat dan een zweverig spiritueel verhaal. Van Paassen laat zien dat met de toevoeging van aandacht, vernieuwing mogelijk is in een organisatie.
Ze geeft daarvoor enkele aanwijzingen, zoals aandacht voor de eigen dynamiek van processen, voor je persoonlijke moraliteit, voor de balans tussen ontvankelijkheid en daadkracht, voor de balans tussen fragmentatie en heelheid, voor de lichamelijkheid van aandacht en voor de  energetische waarde van aandacht. Op een aantal momenten vertaalt ze aandacht in modellen. Deze visualisaties zijn ondersteunend aan de tekst en helpen om weer terug te komen tot de kern.

Klik hier voor de volledige boekbespreking