Inhoudsopgave Aandacht bron van verbinding

Voorwoord

Proloog

Inleiding

1 Aandacht en organiseren

2 Op zoek naar aandacht in processen van organiseren

3 Gesprekken nader belicht als facetten van een diamant

4 Rode draden uit een veelheid aan facetten

5 Aandacht en rijker organiseren: slotbeschouwing

Samenvatting

Summary

Literatuur

Over de auteur