Inhoudsopgave Aandacht in interactie

Testimonials
Voorwoord

Deel I Uit elkaar zetten

1 Inleiding

2 Aandacht: bron van verbinding

3 Aandacht in crisis, een sturingsvraagstuk

4 Aandacht in crisis, een ander perspectief

5 De spanning tussen aandacht en organiseren

6 Aandacht als oefening

Deel II Verweven zijn

7 Een tussenbalans

8 Aandacht en verbinding

9 Tussen sturen en laten ontstaan

10 Aandacht als energie gezien

11 Slotbetoog

Noten
Literatuurlijst
Dankwoord
Over de auteur