Auteur

Margret van Paassen

Margret van Paassen

Margret van Paassen is (organisatie)coach, trainer en spreker, gespecialiseerd in ontwikkel-, leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken. Belangrijke thema’s in haar werk zijn: het spel scherper leren spelen, de potentie in het hier en nu laten ontvouwen, sturen op ruimte en resultaat, de kracht van kwetsbaarheid, de biografie als leidraad voor ontwikkeling.
www.tarade.nl