Spanningsvelden en dilemma’s

Om aandacht en organiseren samen te laten werken hebben we organisaties nodig die weerbarstigheid, verschillen, dilemma’s en tegenstellingen erkennen als belangrijk oefenmateriaal, van waaruit geleerd en ontwikkeld kan worden. Elke keer weer en elke keer weer anders.

Aandacht steekt een spaak in het wiel van alles wat eenduidig wil zijn. Zij werpt vragen op, is verwonderd, onderzoekend en nieuwsgierig. Zij zet ons aan het denken.

Iedere leidinggevende, professional of bestuurder zou een belangrijke vraag aan het hart moeten dragen. Een vraagstuk, dat niet zomaar opgelost kan worden, maar waarmee geleefd en gewerkt wordt. Iets dat verwondert, fascineert, wat lastig bij elkaar gebracht kan worden. Meestal komt zo’n vraag voort uit een spanningsveld, een disverhouding, een verlangen. Zo’n vraag temt ons idee dat alles opgelost kan worden en schept ruimte. Ze is als een camera op afstand, terwijl wij ergens middenin of bovenop zitten, kijkt de camera vanuit een ander perspectief. In die ruimte ontstaat een proces en kan iets zichtbaar worden van wat we niet eerder hadden gezien. Ieder team of project zou ook een vraag moeten hebben die uitstijgt boven de inhoud en het resultaat. Een vraag die voortkomt uit de taak waarvoor ze staan, uit de concrete mensen die daar samen invulling aan moeten geven en de structuur en omstandigheden van waaruit zij werken. Een ontwikkelvraag of ontwikkelthema. Wat willen wij leren? Hoe willen wij het spel scherper leren spelen met elkaar?

 

….omdat iedere situatie in het leven een uitdaging voor de mens betekent en een probleem dat hij zelf op moet lossen, daarom kan de vraag naar de zin van het leven eigenlijk worden omgekeerd. Uiteindelijk moet de mens niet vragen naar de zin van zijn leven, maar moet hij veeleer zich ervan bewust zijn dat hèm iets gevraagd wordt. In het kort gezegd: de mens wordt door het leven ondervraagd; en hij kan alleen maar antwoord geven door middel van zijn eigen leven; door verantwoordelijk te zijn.

Victor Frankl

 

Het is de vraag die ons beweegt, niet het antwoord.

Rilke

 

De plek der moeite

Polariteiten en Meerstemmigheid

Spanningsvelden en dilemma’s

Rijker organiseren

Vrije speler zijn

Vertrouwen en verbinding