Het verschil tussen aandacht en organiseren

Aandacht richt zich op de gelaagdheid, de meerstemmigheid en meervoudigheid van de werkelijkheid. Aandacht houdt de blik en het hart open, waardoor er steeds iets nieuws ‘gezien’ kan worden. Aandacht komt door de poort van de ziel, de ervaring, het gevoel en het lichaam. Aandacht heeft te maken met ruimte waarin ik gezien word, de ander zie en mezelf laat zien. Het is een zijnskwaliteit, waarin verbinding en vertrouwen ontstaat en waarbij ontvankelijkheid een grote rol speelt. In de verbinding die ontstaat kan zich een proces ontvouwen en kan de ontwikkeling van het (morele) zelf plaatsvinden. Het adagium van aandacht: hoe kan ik zijn met wat er is, met wat me bevalt en niet bevalt.

Organiseren richt zich op het creëren van duidelijkheid en eenduidigheid en richt de blik en het handelen op het tot stand brengen van een resultaat, op iets maken, op het ontwerpen van een weg waarlangs je er kunt komen. Organiseren komt door de poort van het denken, de ratio, de logica. Het is een doekwaliteit, waarin het vermogen tot sturen en daadkracht centraal staan. Het gaat over kiezen, ontwerpen, inrichten, aanpakken, regelen, richting en sturing geven aan een proces waarin iets tot stand wordt gebracht. Het adagium van organiseren: hoe kan ik iets bereiken?

Als organiseren verwordt tot één manier van kijken, denken en handelen, zal aandacht de meervoudigheid in het geding brengen. Als organiseren zich verliest in abstracties zal aandacht de concrete realiteit ten tonele voeren. Aandacht wordt wakker met de (h)erkenning van het geweld waarmee zij gedicteerd wordt in wat gedaan en gezien moet worden.

 

Rijker organiseren is een voortdurende oefening

 

De plek der moeite

Polariteiten en Meerstemmigheid

Spanningsvelden en dilemma’s

Rijker organiseren

Vrije speler zijn

Vertrouwen en verbinding