Rijker organiseren

De beste manier om een chaos te veroorzaken is alles regelen.

 

Hoe kRijker organiserenunnen we processen meer ruimte geven om hun eigen gezicht te laten zien, waar ze nu soms ‘dood’ gestuurd worden? Ik wil dus sturen op ruimte. Ruimte waarin dan een vorm kan ontstaan die aansluit bij wat er nodig is. Ik wil die vorm de kans geven om te ontstaan – in plaats van de wortels daarvan af te knijpen door mee te rennen. Het gaat om een aantal waarden die je onder je eigen handelen legt omdat ze (creatieve) processen een kans geven en ze bijdragen aan de samenhang en leefbaarheid van de organisatie en dus van de mensen daarin. Ruimte, tijd, vertrouwen.

 

Het verschil  tussen aandacht en organiseren

Rijker organiseren is een voortdurende oefening

 

De plek der moeite

Polariteiten en Meerstemmigheid

Spanningsvelden en dilemma’s

Rijker organiseren

Vrije speler zijn

Vertrouwen en verbinding