De filosofie van het tegendeel

De kracht van deze ‘filosofie’ ligt in het prachtige woord tegendeel. “Dat eigenlijk uit twee woorden bestaat, tegen en deel. Tegen staat voor het andere, het vreemde, dat wat aan de andere kant ligt. Deel laat zien dat het tegendeel deel is van het geheel. Het geheel kan niet zonder het tegendeel. Vaak proberen wij het tegendeel weg te moffelen of te overwinnen. We worden verleid om te denken dat één manier de beste is en dat het tegendeel een bedreiging vormt. Het tegendeel houdt ons echter wakker, aandachtig en in evenwicht. Zonder tegendeel stolt het leven. Het deel en tegendeel zijn vrienden van elkaar. Maar vaak zijn we bang voor het tegendeel en dan begint het ons te achtervolgen. En omdat het ons achtervolgt, denken we dat het de vijand is. Maar het is onze vriend, die ons probeert in te halen om te vertellen dat hij het tegendeel is en graag mee wil doen.

 

‘Als iemand één kant in zich zelf eenzijdig heeft ontwikkeld, raakt de andere kant onderbelicht en heeft zo een negatief effect op de omgeving. Een leidinggevende moet zijn eigen extremen kennen en die in evenwicht houden. Dit geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties.’

Anselm Grün

Ontvankelijkheid en daadkracht

 

De plek der moeite

Spanningsvelden en dilemma’s

Rijker organiseren

Vrije speler zijn

Vertrouwen en verbinding