Polariteiten en Meerstemmigheid

Het leven is te kort om je te verliezen in één dimensie

Alle neuzen dezelfde kant op!
Maar als iedereen naar links kijkt, wie ziet dan wat er van rechts komt?

Waarom laten we de tegenstellingen niet voor ons werken in plaats van tegen ons?

Het (h)erkennen, uithouden en onderzoeken van meerstemmigheid en tegenstellingen is een basale vaardigheid voor een team of organisatie om tot dialoog en samenwerking te komen en om een begaanbare weg te vinden in weerbarstige veranderingsprocessen.

Aandacht is je bewustzijn door welke lens je kijkt.

In veel gesprekken wordt het eindresultaat besproken maar niet het proces van hoe het tot stand is gekomen. Dat is frustrerend want afhankelijk van hoe of van waaruit je kijkt kom je tot een ander oordeel. Ik geloof in de kracht van verschillen, maar in onze organisatie zoeken we naar mensen die aan bepaalde normen en profielen voldoen.

 

De filosofie van het tegendeel

Ontvankelijkheid en daadkracht

 

De plek der moeite

Spanningsvelden en dilemma’s

Rijker organiseren

Vrije speler zijn

Vertrouwen en verbinding