De plek der moeite

In de moeilijkheid schuilt de mogelijkheid.

– Albert Einstein

Als we denken dat er maar één juiste beschrijving van de werkelijkheid bestaat. Dan zullen alle andere manieren van kijken worden bevochten of uitgesloten. Ieder gesprek is dan gedoemd tot een debat of strijd.

Juist als verhalen schuren en mensen moeite doen om het verschil in zienswijze en betekenisgeving te onderzoeken, kan er nieuwe betekenis ontstaan.

Op de plek der moeite:

  • staat er iets op het spel, je zelfbeeld, de betekenis die je geeft aan een situatie
  • laat je het niet weten toe
  • word je geconfronteerd met meerstemmigheid en verschillen
  • is er ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid, verwondering

 

De plek der moeite en verbinding

De plek der moeite door de ogen van

Wat is goed en wat is slecht

Polariteiten en Meerstemmigheid

Spanningsvelden en dilemma’s

Rijker organiseren

Vrije speler zijn

Vertrouwen en verbinding